... การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ...
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้เข้าศึกษาต่อชั้นม.1 และ ม.4
แนวปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบและผู้ปกครอง การสอบคัดเลือกชั้นม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง จำนวน 1 อัตรา
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563
ประกาศรับสมัครนักเรียนม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2563
ภาพกิจกรรม
ข่าวการศึกษา
ข่าวการอบรม
การประเมินผลทักษะด้านการเข้าใจดิจิทัล (Digital Literacy)
เอกสารเผยแพร่
เอกสารเผยแพร่โรงเรียนพระบางวิทยา
รับเรื่องร้องเรียน
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน