ข่าวการอบรม
การอบรมออนไลน์การสร้างสื่อการสอนแบบ Active Learning ด้วย Quizizz
โพสเมื่อ : 31 ส.ค. 65
กิจกรรมตอบคำถามสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 2565
โพสเมื่อ : 23 ส.ค. 65
การประเมินผลทักษะด้านการเข้าใจดิจิทัล (Digital Literacy)
โพสเมื่อ : 28 มี.ค. 63