ติดต่อเรา
โรงเรียนพระบางวิทยา
300 หมู่ 15   ตำบลหนองกระโดน  อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 60240
เบอร์โทรศัพท์ 056-296109
Email : pb.web@phrabang.ac.th
Facebook : https://www.facebook.com/photophrabang/
Line : https://line.me/R/ti/g/YF8WcpEMD_


กรอกแบบฟอร์ม
ติดต่อเรื่อง :
รายละเอียด :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :