แบบประเมินตนเองตามบันทึกข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA)
แบบประเมินตนเองตามบันทึกข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement) - ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 457.4 KB
แบบประเมินตนเองตามบันทึกข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement) - ตำแหน่ง ครู
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 462.37 KB
แบบประเมินตนเองตามบันทึกข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement) - ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 460.61 KB
แบบประเมินตนเองตามบันทึกข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement) - ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 460.77 KB