ประกาศค่าเป้าหมาย รร.พระบางวิทยา
ประกาศค่าเป้าหมาย ปีการศึกษา 2564
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 186.61 KB
ประกาศค่าเป้าหมาย ปีการศึกษา 2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 110.47 KB
ประกาศค่าเป้าหมาย ปีการศึกษา 2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 458.12 KB
ประกาศค่าเป้าหมาย ปีการศึกษา 2561
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 437.71 KB