ข่าวประชาสัมพันธ์
แนวปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบและผู้ปกครอง การสอบคัดเลือกชั้นม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกและผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2563

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563

 

แนวปฏิบัติของผู้เข้าสอบและผู้ปกครองในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อโรงเรียนพระบางวิทยา ปีการศึกษา 2563 
ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVID-19)

 
โพสเมื่อ : 02 มิ.ย. 2563,00:00   อ่าน 846 ครั้ง