ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอความร่วมมือนักเรียนชั้นม.6 ที่จบการศึกษาปีการศึกษา 2562 ตอบแบบสอบถาม - แบบการติดตามผลการศึกษาต่อฯ
แจ้งนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว ขอความร่วมมือนักเรียนตอบแบบสอบถาม - แบบกาารติดตามผลการศึกษาต่อของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่จบการศึกษาแล้ว จากลิงค์ต่อไปนี้
 
 

แบบติดตามการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพของนักเรียนชั้น ม.6

โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 2563,00:00   อ่าน 854 ครั้ง