ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างการก่อสร้างโรงอาหารขนาดกลาง 500 ที่นั่ง
ตามที่โรงเรียนพระบางวิทยาได้แจ้งความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างการก่อสร้างโรงอาหารขนาดกลาง  500 ที่นั่ง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 6,756,000 บาท  (หกล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) ตามที่แจ้งแล้วนั้น บัดนี้ทางโรงเรียนได้ดำเนินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ดังเอกสารแนบนี้
 
ประกาศโรงเรียนพระบางวิทยา 
โพสเมื่อ : 21 เม.ย. 2563,00:00   อ่าน 523 ครั้ง