กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาวทัศนีย์ คงไทย
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2